Branding La idea de Fisio Lluçanès no és la de ser un centre de fisioteràpia més. En Gerard és un professional del sector, apassionat de la seva feina i amb uns grans conei-xements que dia a dia intenta ampliar. És per això que per qualsevol dels seus pacients, posar-se a les seves mans és garantia d'èxit. L'encàrrec de la imatge corporativa va ser tot un repte. A partir d'ella es volia reflectir la seriositat, rigor, professionalitat i confiança que Fisio Lluçanès transmet a tots els seus clients. --- Concepte --- Fisio Lluçanès  Es va buscar un imagotip clar i entenedor, que alhora representés els valors ante-riors. I es va buscar també un color corporatiu molt adequat per definir la marca. La tipografia es va escollir a consciència, volíem una tipografia que no portés al dubte; elegant i amb un subtil toc amable. Seguidament, sota aquestes línies es va elaborar la resta de la imatge. Les lesions esportives són l'especialitat del centre. És per això que per a recolzar la gràfica del local es va optar per l'aparició d'imatges en b/n del món de l'esport.
--- Color corporatiu
--- Imagotip
--- Tipografia
--- Modificacions
--- Logotip
--- Logotip
--- Targetes corporatives
--- Targetes corporatives
--- bolígraf
--- Flyer
--- Flyer
--- Premsa
--- Premsa
--- Gràfica del local
--- Gràfica del local
--- Gràfica del local
--- Gràfica del local
--- Gràfica del local
--- Gràfica del local
--- Gràfica del local
--- Gràfica del local
--- Gràfica del local
--- Façana
--- Vinil exterior
--- Gràfica del local
--- Gràfica del local
--- Gerard Roca

<