Print L'associació Juvenil Alternativa acull, cada any, infants d'entre 9 i 15 anys. De la mà de monitors molt qualificats es fan una sèrie d'activitats que fan que els nens i nenes passin un estiu immillorable any rere any. Des dels seus inicis m'encarrego d'elaborar-ne la part gràfica i enguany no ha sigut una ecxepció. Creuen i valoren molt el disseny i la forma de comunicar el seu missatge. --- Gràfica --- AJ Alternativa'15  Aquesta edició del 2015 es va basar en el color en conjunt. Valorat el target vam creure que la millor manera de poder-ho expressar era amb pintura, i que hi inter-vingués una figura amb qui identificar-s'hi. Un cop vam tenir la imatge, vam seguir la idea de "color" per elaborar tot l'aspecte tipogràfic. A partir d'aquí es va desenvolupar el cartell de l'esdeveniment i diferents aplicacions, un díptic entre altres.
--- Gràfica
--- Cartell
--- Cartell
--- Díptic
--- Díptic
--- Premsa
--- Exterior

<